Home » Vejledninger » Montering af trappe

Montering af trappe

Herunder finder du en række gode råd til montering af trappe fra VejleTrappen. Derudover anbefaler vi at downloade vores vejledning i korrekt udførelse af slutning mod trappehul.

 

Modtagelse og opbevaring

Montering af trapper

Montering af trapper

Ved modtagelse af varen skal køber kontrollere, at leverancen er i overensstemmelse med aftalegrundlaget, og at der ikke forekommer åbenlyse fejl eller skader. Såfremt der konstateres fejl eller skader, skal VejleTrappen A/S øjeblikkeligt kontaktes på tlf. 75 83 33 55, før montagen påbegyndes.

Trappedelene må ikke udsættes for nedbør og skal opbevares indendørs i et opvarmet rum ved en temperatur på mindst 18 grader.

Det er vigtigt, at delene ikke opbevares i rum med en relativ fugtighed uden for intervallet 27-52 %. Dette kan medføre skader på delene samt vanskeliggøre montage. I nyere huse kan der nogle gange være relative luftfugtigheder uden for dette interval. Undersøg derfor, om dette er tilfældet, inden opbevaring af trappedelene.

 

Montageforhold

Rummet, hvor trappen monteres, skal være opvarmet, og den relative fugtighed skal ligge inden for 27-52 % RF (ved 20°).

Vær særlig opmærksom på, at der ikke er opstillet brændeovn, pejs, varmtvandsbeholdere, installationer eller radiatorer i umiddelbar nærhed af trappen. Træet kan nemlig udtørre som følge af varmestrålingen og derved revne.

Brugen af klima- og ventilationsanlæg i rummet vil ofte medføre, at den relative fugtighed i perioder kommer ud over det foreskrevne fugtighedsinterval. Dette kan forårsage revnedannelser og kraftige knirkelyde i trædelene.

 

Montagevejledning

Inden montering af trappen påbegyndes, bør man vurdere, om trappen skal samles på øverste plan og sænkes ned i hullet, eller om den skal samles på nederste plan og løftes op. Denne vurdering er vigtig, da den nødvendige plads sjældent er til stede på begge etager.

Monteringen af trapper med indstemte vanger starter med, at bagvangen lægges ned på gulvet på højkant. Alle siderne i vangernes udstemninger og i mæglerne skal smøres med den medfølgende smalfugemasse. Dette er vigtigt med henblik på at minimere risikoen for knirkelyde.

Trinnene stikkes i udstemningerne og fastskrues. Oversiden og forkanten er markeret på de skæve trin i enderne med vinkel. De lige trin skal vendes med den pæne side opad. Vangen vendes nu, så trinnene står lodret. Forvangen lægges på og fastskrues.

Såfremt der er stødtrin i trappen, skal disse monteres, inden forvangen skrues helt fast. Dette er for at sikre, at stødtrinnene klemmes mellem vangerne. Enderne på stødtrinene samt overkanten skal smøres med den medfølgende smalfugemasse. Dette er vigtigt med henblik på at minimere risikoen for knirkelyde. Trappeløbet placeres i trappehullet og fastskrues sammen med eventuelle andre trappeløb. Bagvangerne bør normalt fastgøres maksimalt 150 centimer fra væggene, dog afhængigt af væggens styrke.

Hvis trappen derimod er med opsadlede vanger, starter man med at opsætte vangerne i trappehullet og derefter oplægge trappetrinene. De fastgøres med dyvler i de forborede huller i henholdsvis trappevange og trin.

Balustrene fastlimes i hullerne på vangen. Hvis der er tale om runde balustreender, monteres håndlisterne ned over balustrene og fastgøres gennem mæglerne. Hvis der er tale om firkantede balustre, skal de limes og dykkes ind i undersiden af håndlisten.

Balkongelænderet er leveret i overmål og afkortes inden montage. Det monteres til sidst. Fremgangsmåden kan variere alt efter forholdene. Dækknapper sættes i hullerne, og eventuelle reparationer i overfladerne udføres.

Husk at bore for i alle trædele, inden der skrues. Der må ikke anvendes lim i samlingerne. Balustrene skal dog undtagelsesvis limes fast i de dertil beregnede huller eller mod håndlisten, hvis der er tale om firkantede balustre.